"Robur S.p.A.", je osnovano 1956 godine. Bavi se razvojem, istraživanjem i proizvodnjom sistema za grejanje, klimatizaciju i prirpemu tople potrošne vode koji koriste prirodni gas kao energent. To su visokoefikasni sistemi pri korišćenju obnovljivih izvora energije i imaju ekskluzivne karakteristike sa veoma niskim vrednostima emisionih gasova i sa značajnom štednjom energenta.

"Robur S.p.A." je jedinstveno preduzeće u svetu koje serijski proizvodi gasne aprsorpcione toplotne pumpe koristeći rekuperaciju toplote iz obnovljivih izvora energije: iz vode, vazduha ili zemlje. Ovi uređaji se zasnivaju između ostalog na Ajnštajnovim patentima i proizvode toplotnu i rashladnu energiju koristeći 15% električne energije u odnosu na standardne toplotne pumpe a imaju koeficijent korisnog dejstva 50% viši od gasnih kondenzacionih kotlova koji se danas prodaju na tržištu.

Zahvaljujući velikom iskustvu u oblasti grejanja i klimatizacije firma „Robur“ je razvila u toku poslednjih godina važna rešenja za različite tipove projekata za hotele, za industriju kao i za stambene objekte. 

Od svog osnivanja, najznačajnije vredonstimi kompanije „Robur“ su: 

Preduzeće je orijentisamo ka razvoju visoke tehologije godišnje se investira 7% ljudskih i materijalnih resursa na razvoj novih proizvoda.
Asortiman proizvoda "Robur.S.p.A."

Ассортимент продукции
Hidronični sistemi za grejanje sa kondenzacionim apsorpcionim toplotnim pumpama za grejanje i klimatizaciju. Neki od ovih uređaja su projektovani za korišćenje geotermalhih sistema.
Ассортимент продукции

Gasne apsorpcione toplotne pumpe (takođe i kondenzacione) za grejanje, klimatizaciju i pripremu tople potrošne vode. Neki od ovih uređaja su projektovani za korišćenje geotermalhih sistema.

Ассортимент продукции

Gasni apsorpcioni čileri i kotlovi za za grejanje, klimatizaciju i pripremu tople potrošne vode. Neki od ovih uređaja su projektovani za industrijske potrebe.

Ассортимент продукции
Gasni kondenzacioni kotlovi i toplotne stanice za spoljnu instalaciju. Koriste se za grejanje u pripremu tople potrošne vode.
Ассортимент продукции
Gasni split sistemi za grejanje koji uključuju spoljni kotao i unutrašnji kaliridfer. Za ugradnju u objekte gde normative ograničavaju korišćenje gasa unutar prostorija odnosno proizvodnih pogona.
Ассортимент продукции

Gasni vazdušni kaloriferi (viseći), za grejanje komercijalnih i industrijskih objekata. Neki od ovih uređaja imaju kondenzacioni sistem.

Ассортимент продукции
Vodeni adijabatski hladnjak za jeftinu klimatizaciju srednjih i velikih objekata.
Ассортимент продукции
Gasne peći (radijatori) za grejanje malih i srednjih prostorija.
Robur Company
Pogled na fabriku u Verdelinu (Bergamo) - Italija


Robur Mission

Sertifikovan i nagrađen Kvalitet

afaq logo 1995 - Sertifikat ISO 9001
2000–Prva Regionalna Nagrada Italije za kvalitet
2001–Prva Evropska kompanija sa sertifiaktom ISO 9001:2000 u sektoru grejanja i klimatizacije


efqm logo 2003–Nosilac specijalne nagrade "EuropeanQuality Award"
- Gasne apsorpcione toplotne pumpe"Robur" su uključene u red projekata nag rađenih Premijom za tehnološkeinovacije
- Za svoju reverzibilnu gasnu apsorpcionu toplotnu pumpu"Robur" dobija nagradu inovacione tehnologije


2004 - G.Benito Guerra, predsednik kompanije“Robur”, je finalista u kategoriji “Životnikvalitet” nacionalne nagrade "Privrednik godine", od strane kompanije "Ernst & Young"

cec logo2005 - Sertifikat ISO 14001:2004
- SertifikatCSA Certification (SAD)
- Sertifikat ASME Certification (SAD)

2006–Počasna plaketa na sajmu AHR Expo Innovationu Čikagu, organizovnoj od strane ASHRAE (Američko udruženje inženjera za grejanje, hlađenje i klimatizaciju- SAD)

2007 - Počasna plaket aza “odličan proizvod” u kategoriji gasnih toplotnih pumpi u okviru premije Premio Impresa Ambiente
- Specijalna Počasna plaketa u okviru premije “Premio imprese per l'innovazione”, organizovanog od strane udruženja industrijalaca Italije “Confindustria”

2008–Gasne toplotne pumpe serije E3 posebno nagrađene nagradom za inovaciju HVACeR, koju dodeljuje specijalizovani časopis "Costruire Impianti"
- Laboratoije Robur Test Laboratoriessu akreditovane od strane Kalifornijskeenergetskekomisije(CEC)

vde logo
dvgw logo- Instituti DVGW-Forschungsstellei VDE sertifikovali su koeficijent korisnog dejstva kao i radne parametre gasnih apsorpcioih toplotnih pumpi “Robur”

2009–Počasna plaketa u kategoriji “Energoefektivnost” premija “Premio Sviluppo Sostenibile 2009”, koju dodeljuje fond „Fondazione per lo sviluppo sostenibile иорганизацией Ecomondo”


Copyright 1998-2012 © ROBUR | P.I. 00373210160 | All right reserved